Check je recht op toeslagen!

Heb je recht op toeslagen?
Bij een intakegesprek stel ik deze vraag altijd. Het komt voor dat je vorig jaar geen recht had op toeslagen en dit jaar wel omdat de inkomsten lager zijn geworden.

Welke toeslagen zijn er?

  • zorgtoeslag
  • huurtoeslag
  • kindgebonden budget
  • kinderopvangtoeslag

Meer informatie over deze toeslagen kun je vinden in mijn eerder geschreven blogs zorgtoeslag en huurtoeslag in 2018 , kindgebonden budget in 2018 en kinderopvangtoeslag in 2018
Als je deze toeslagen ontvangt en er weinig verandert in je financiële situatie, hoef je niets te doen. Je ontvangt je toeslagen en de belastingdienst controleert aan de hand van je inkomensgegevens na afloop van het jaar of je te veel of te weinig hebt ontvangen.
Heb je sterk wisselende inkomsten dan kun je de inkomsten voor het lopende jaar beter te hoog dan te laag inschatten. Als je een te laag inkomen opgeeft, krijg je te veel toeslag en dat moet dan later weer terugbetaald worden. Aan het begin van het jaar maakt de belastingdienst een schatting van je inkomen aan de hand van gegevens uit voorgaande jaren.

Wanneer moet je in actie komen?

Bij veranderingen in de volgende situaties moet je nagaan of je wijzigingen moet doorgeven:

  • Gezin of huishouden: Je gaat trouwen, samenwonen, scheiden, uit elkaar, er komt iemand in huis wonen of gaat het huis verlaten of er is iemand overleden.
  • Werk, inkomen of vermogen: Je inkomen of vermogen verandert, je stopt met werken of gaat weer werken. Controleer aan het begin van het jaar of het inkomen dat de belastingdienst hanteert voor de berekening van de toeslagen correct is.
  • Kinderen: Je krijgt een kind, je kind gaat naar de kinderopvang of juist niet meer, er verandert iets in de kinderopvang, je volgt een studie of traject of stopt daarmee.
  • Wonen: Je gaat verhuizen, de hoogte van de huur verandert, je krijgt een onderhuurder of die vertrekt. Komt een werkend kind opnieuw bij je inwonen, dan telt het inkomen (deels) mee.
  • Zorgverzekering en zorg: Je hebt een zorgverzekering afgesloten, iemand in huis wordt thuis verzorgd, is gehandicapt of gaat naar een verpleeghuis.
  • Administratie: Je postadres wijzigt, je wil de toeslag op een andere rekening of op een andere naam laten overmaken.

Hoe geef je een wijziging door?

Via de link Hoe geef ik een wijziging door? kun je nog meer informatie vinden over alle situaties waarin je een wijziging door moet geven.
De wijzigingen moet je doorgeven voordat er iets verandert in je situatie of in ieder geval binnen 4 weken daarna. Dit doe je op Mijn toeslagen.
Ook andere overheidsinstanties zoals bijvoorbeeld de gemeente kunnen wijzingen doorgeven, maar controleer altijd of deze al verwerkt zijn. Zo niet, geef ze dan alsnog zelf door.

Alleenstaande ouder of co-ouder?

Ben je alleenstaande ouder of co-ouder? Dan heb je mogelijk recht op een kindgebonden budget. Deze is inkomensafhankelijk. Het kan dus zijn dat je tijdens het huwelijk geen recht had op kindgebonden budget en na een scheiding wel. Maar let op: Alleen de aanvrager van de kinderbijslag kan kindgebonden budget aanvragen.

Hoe check je een eventueel recht op toeslagen?

Dan kun je doen door een proefberekening maken. Je ziet dan direct of je recht hebt op een of meerdere toeslagen en waarop je kunt rekenen. Wanneer je moet inschatten wat je inkomen in het lopende jaar zal zijn, kun je beter een hoger inkomen opgeven dan een lager inkomen. Bij een hoger inkomen krijg je een lagere toeslag. Als je een te laag inkomen invult loop je het risico dat je (een deel van) de toeslagen terug moet betalen.

Maak jij wel eens een proefberekening om je recht op toeslagen te checken?

Kun jij wel wat hulp gebruiken om je administratie op orde te brengen, grip op je uitgaven te krijgen en meer geld over te houden, neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op.

Ken jij mensen voor wie deze informatie interessant kan zijn, stuur deze blog dan aan hen door!

[button link=”https://budgetcoachnieuwegein.nl/contact/” color=”orange”]Klik hier om mij een vraag te stellen[/button]