Co-ouderschap en financiën

Heb je na een scheiding gekozen voor co-ouderschap?
Of sta je op het punt om co-ouderschap te gaan aanvragen?

Wat is co-ouderschap?

Co-ouderschap betekent dat je de dagelijkse taken voor verzorging en opvoeding gelijkelijk verdeelt. Je kind woont bij beide ouders en is dus om en om bij één van de ouders in huis. Een kind kan echter maar bij één adres worden ingeschreven in het bevolkingsregister.

Als co-ouders neem je gezamenlijk beslissingen en je deelt de kosten. De afspraken over financiën en eventuele wijzigingen in de toekomst moeten goed vastgelegd worden, bijvoorbeeld in een ouderschapsplan.co-ouderschap pixabay

Over het algemeen worden de kosten verdeeld die door één ouder worden gedaan, zoals verzekeringen, abonnementen, contributies of schoolkosten. Je kunt ook een gezamenlijke bankrekening (kindrekening) openen. Laat daar de kinderbijslag, geld uit verschillende regelingen en eventuele extra bijdragen op storten. Vervolgens betaal je de kosten voor de kinderen van deze rekening

Hoe verdeel je de kosten?

Je kunt de kosten verdelen naar draagkracht en behoefte volgens juridische normen, ook wel tremanormen genoemd. Dit zijn normen of richtlijnen die bij de vaststelling van alimentatie kunnen worden gehanteerd. De Expertgroep Alimentatienormen beveelt de toepassing van deze richtlijnen aan.
In de meeste gevallen wordt een ouderschapsplan opgesteld. Het ouderschapsplan is wettelijk verplicht voor:

  • ouders die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben (met of zonder gezamenlijk gezag)
  • samenwonende ouders met gezamenlijk gezag

Welke ouder heeft recht op financiële tegemoetkomingen?

Kinderbijslag
Beide ouders hebben recht op kinderbijslag. De Sociale Verzekeringsbank vraagt de ouders aan wie de kinderbijslag moet worden uitbetaald. De kinderbijslag kan ook over beide ouders verdeeld worden. Meer informatie kun je lezen op www.svb.nl

Kindgebonden budget
De belastingdienst betaalt het kindgebonden budget uit. Deze toeslag kan echter maar aan één ouder worden uitbetaald. Meestal vraagt degene met het laagste inkomen het kindgebonden budget aan. Meer informatie kun je lezen op www.belastingdienst.nl

Kinderopvangtoeslag
Co-ouders kunnen allebei kinderopvangtoeslag krijgen. Ieder voor het eigen deel van de kosten. Als co-ouders kun je samen kinderopvangtoeslag krijgen voor maximaal 230 uur per kind per maand. Als de kinderopvangtoeslag op naam van je ex-partner staat, kun je voor jouw deel van de kosten kinderopvangtoeslag aanvragen. Staat de toeslag op jouw naam, geef dan jouw deel van de opvanguren door.

Huurtoeslag
Beide ouders kunnen huurtoeslag aanvragen. Voor de huurtoeslag kan een kind maar bij één ouder zijn ingeschreven. Maar de andere ouder mag het kind wel meetellen bij het huishouden bij het indienen van een aanvraag voor huurtoeslag. De belastingdienst vraagt hierbij om een verklaring co-ouderschap, door beide ouders ondertekend. Kijk voor de voorwaarden en hoe je dit doet op www.belastingdienst.nl

Meerdere kinderen?

Als je meer kinderen hebt, kun je ze op verschillende adressen inschrijven bij het bevolkingsregister. Dat vergroot de kans om in aanmerking te komen voor regelingen. Als je één kind hebt kan het financieel voordelig zijn om dit kind in te schrijven bij de ouder met het laagste inkomen in verband met mogelijke aanspraak op of een hogere bij regelingen.

Er zijn natuurlijk nog meer aspecten die een rol spelen bij de afspraken omtrent co-ouderschap. Ik heb me echter beperkt tot de financiële zaken.

Heb jij nog tips, waar co-ouders hun voordeel mee kunnen doen?

Kun jij na je scheiding wel wat hulp gebruiken om je administratie in de nieuwe situatie op orde te brengen, overzichten te maken, grip op je uitgaven te krijgen en meer geld over te houden, neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op.

Ken jij mensen voor wie deze informatie interessant kan zijn, stuur deze blog dan aan hen door!

[button link=”https://budgetcoachnieuwegein.nl/contact/” color=”orange”]Klik hier om mij een vraag te stellen[/button]