Kinderopvangtoeslag in 2018

Heb je kinderen en gaan zij naar een vorm van kinderopvang? Dan heb je misschien recht op kinderopvangtoeslag.
Dit is een bijdrage in de kosten voor de opvang van je kind(eren) bij een geregistreerd kindercentrum (dagopvang of buitenschoolse opvang) of gastouder. Goedgekeurde opvang staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en heeft een LRK-nummer. Zonder dit nummer kun je geen toeslag aanvragen.

In 2018 zijn er nog maar 4 regelingen waar ouders gebruik van kunnen maken:

 • Kinderbijslag
 • Kindgebonden budget
 • Kinderopvangtoeslag
 • Inkomensafhankelijke combinatiekorting (via aangifte inkomstenbelasting)

In mijn eerder gepubliceerde blog met Kindgebonden budget in 2018 heb ik de Kinderbijslag en het Kindgebonden budget besproken.

Kinderopvangtoeslag

Om deze toeslag te krijgen, moet je samen met je eventuele toeslagpartner aan een aantal voorwaarden voldoen.

 • Jijzelf en je toeslagpartner werken, studeren, volgen een traject naar werk of een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling.
 • Je ontvangt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor je kind of je onderhoudt je kind in belangrijke mate.
 • Je kind staat ingeschreven op je woonadres.
 • Het kindercentrum of gastouderbureau is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).
 • Je hebt met het kindercentrum of het gastouderbureau een schriftelijke overeenkomst afgesloten.
 • Het kind waarvoor je toeslag aanvraagt, zit nog niet op het voortgezet onderwijs.
 • Jijzelf of je toeslagpartner betaalt een deel van de kosten voor kinderopvang. Dit is de eigen bijdrage.
 • Jijzelf en je toeslagpartner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • In sommige situaties gelden er aanvullende regels. Bijvoorbeeld als je co-ouder bent of werkloos wordt.

Uren

Je kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen. Dit geldt voor alle opvanginstellingen samen. Gaat je kind zowel naar de kinderopvang als naar een gastouder? Dan worden eerst de uren van de kinderopvang vergoed en daarna de uren van de gastouderopvang, tot aan het maximum waar je recht op hebt.
Wil je weten voor hoeveel uren je maximaal kinderopvangtoeslag kunt ontvangen, gebruik dan de rekenhulp maximaal aantal opvanguren

Vergoedingen

De maximale vergoedingen voor kinderopvang zijn in 2018:

€ 7,45 per uur voor dagopvang bij een kindercentrum
€ 6,95 per uur voor buitenschoolse opvang (BSO) bij een kindercentrum
€ 5,91 per uur voor dagopvang bij een gastouder
€ 5,91 per uur voor buitenschoolse opvang (BSO) bij een gastouder

Je kunt de kinderopvangtoeslag op je eigen rekening laten storten, maar ook rechtstreeks op de rekening van de kinderopvang of gastouderbureau. De opvanginstelling verrekent de kinderopvangtoeslag dan met de kosten die je zelf moet betalen. Daarvoor gelden een aantal voorwaarden.

Kinderopvangtoeslag aanvragen

Kinderopvangtoeslag moet je aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin je kind voor het eerst naar de opvang gaat!
Sinds 1 januari 2018 is de peuterspeelzaal een kinderdagverblijf geworden. Als je kind al voor die datum op de peuterspeelzaal zat is het de moeite waard om te kijken of je nu kinderopvangtoeslag kunt krijgen. Want toen het nog een peuterspeelzaal was, kon je geen toeslag krijgen. Maar nu het een kinderdagverblijf is geworden kan dat misschien wel.
Als je vanaf januari toeslag wilt krijgen voor de peuterspeelzaal, moet je die vóór 30 april aanvragen. Vraagt je deze pas in mei aan, dan mis je de toeslag voor heel januari.
Je kunt de kinderopvangtoeslag aanvragen via Mijn toeslagen. Voordat je een aanvraag gaat doen kun je een proefberekening maken. Je ziet dan direct hoeveel kinderopvangtoeslag je maximaal kunt krijgen.

Als je inkomen of het aantal opvanguren in de loop van het jaar wijzigt heeft dit gevolgen voor je toeslag. Veranderingen in je situatie moet je binnen 4 weken doorgeven via ik wil een wijziging doorgeven.

Is de kinderopvangtoeslag voor jou een stimulans om na de bevalling hetzelfde aantal uren te blijven werken?

Kun jij wel wat hulp gebruiken om je administratie op orde te brengen, grip op je uitgaven te krijgen en meer geld over te houden, neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op.

Ken jij mensen voor wie deze informatie interessant kan zijn, stuur deze blog dan aan hen door!

[button link=”https://budgetcoachnieuwegein.nl/contact/” color=”orange”]Klik hier om mij een vraag te stellen[/button]