Kindgebonden budget in 2018

Heb je kinderen? Dan kun je misschien kindgebonden budget krijgen.
Dit is een bijdrage in de kosten voor je kinderen tot 18 jaar.
In 2018 zijn er nog maar 4 regelingen waar ouders gebruik van kunnen maken:

  • Kinderbijslag
  • Kindgebonden budget
  • Kinderopvangtoeslag
  • Inkomensafhankelijke combinatiekorting (via aangifte inkomstenbelasting) voor kinderen jonger dan 12 jaar

Kinderbijslag

Kinderbijslag is een bijdrage in de kosten voor de opvoeding van je kind(eren) tot 18 jaar. Deze toeslag vraag je aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Hoe hoog dit bedrag is, hangt af van de leeftijd van je kind en van waar je kind woont.

Kindgebonden budget

Om kindgebonden budget te krijgen, moet je samen met je eventuele toeslagpartner aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. Je hebt 1 of meer kinderen die jonger zijn dan 18 jaar.
  2. Eén van beide ouders ontvangt kinderbijslag. Als je kind 16 of 17 jaar wordt en je geen kinderbijslag krijgt kun je soms toch kindgebonden budget krijgen.
  3. Het (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog. Het hangt van het aantal kinderen af welke inkomensgrens van toepassing is.
  4. Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
  5. Het (gezamenlijk) vermogen is niet te hoog.

Wanneer je co-ouder bent, lees dan de informatie over co-ouderschap op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

De hoogte van de toeslag hangt af van je inkomen, hoeveel kinderen je hebt en hun leeftijd. Wanneer je kind 12 of 16 jaar wordt, krijg je meer kindgebonden budget. Dit extra bedrag is een tegemoetkoming in de schoolkosten.

Kindgebonden budget aanvragen?

Meestal hoef je deze toeslag niet aan te vragen. Je krijgt vanzelf bericht van de belastingdienst toeslagen als je er volgens hen recht op hebt. Maar als je geen bericht krijgt en je denkt er wel recht op te hebben, kun je deze toeslag zelf aanvragen via Mijn toeslagen. Voordat je een aanvraag gaat doen kun je een proefberekening maken. Je ziet dan direct hoeveel kindgebonden budget je kunt krijgen.

Wanneer het inkomen in de loop van het jaar sterk stijgt of daalt, of als je gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de toeslag. Veranderingen in je situatie moet je binnen 4 weken doorgeven via ik wil een wijziging doorgeven.

Tot 1 september 2019 kun je nog kindgebonden budget aanvragen voor 2018. Laat het geld niet liggen!

De kinderopvangtoeslag zal ik in een volgende blog bespreken.

Heb jij al eens een proefberekening gemaakt als je nu geen kindgebonden budget ontvangt?

Kun jij wel wat hulp gebruiken om je administratie op orde te brengen, grip op je uitgaven te krijgen en meer geld over te houden, neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op.

Ken jij mensen voor wie deze informatie interessant kan zijn, stuur deze blog dan aan hen door!

[button link=”https://budgetcoachnieuwegein.nl/contact/” color=”orange”]Klik hier om mij een vraag te stellen[/button]