Samenwonen met of zonder contract?

Wil jij gaan samenwonen met je partner?
Dan ga je eerst besluiten waar je samen wilt gaan wonen!
Maar wat kun je nog meer regelen wanneer je gaat samenwonen in één huis?
Al eerder heb ik de blog Tips voor de financiën bij samenwonen geschreven. Daarin zijn de praktische kanten van een samenwonen3 pixabaygezamenlijke huishouding besproken, te beginnen met een gezamenlijke rekening voor de betaling van de maandelijkse vaste lasten.
De laatste tip in deze blog was het advies de gemaakte afspraken over de financiën vast te leggen. Er is dan duidelijkheid over ieders rechten en plichten.

Over welke punten kun je afspraken maken?

Woning

  • Huur je samen een woning dan kun je deze direct op beider naam laten zetten. Wanneer één van beiden komt te overlijden, loopt het contract voor de overblijvende partner gewoon door.
  • Huurt de ene partner een woning en trekt de ander daar bij in, dan kan het huis meestal pas na twee jaar samenwonen op beider naam gezet worden. Informeer bij de verhuurder van de woning naar de mogelijkheden.
  • Koop je samen een woning, dan kun je in een samenlevingscontract vastleggen hoeveel spaargeld ieder ingebracht heeft. De woning wordt bij koop  gezamenlijk eigendom en als je niets vastlegt, worden de winst of verlies bij verkoop gelijk verdeeld.
    Bij overlijden is de helft van het huis van de erfgenamen van de overledene, tenzij een verblijvingsbeding is opgenomen in het contract. Dan wordt de overblijvende partner eigenaar van de woning.
  • Is de ene partner eigenaar van de woning, dan heeft de intrekkende partner geen recht om in de woning te blijven wonen na overlijden van de eigenaar, tenzij je dit bij testament regelt.

Kosten van de gezamenlijke huishouding
Je kunt in een samenlevingscontract vastleggen wat ieder bijdraagt in de gezamenlijke huishouding. Wanneer je allebei ongeveer evenveel verdient, kun je ieder 50% bijdragen, maar dit zal vaak niet het geval zijn. In de blog Tips voor de financiën bij samenwonen heb ik verschillende mogelijkheden genoemd om een verdeling te maken.

Aankopen duurzame gebruiksgoederen
In een samenlevingscontract kun je vastleggen of je nieuwe aankopen betaalt van de gezamenlijke rekening of per keer bepaalt wie betaalt. Wie betaalt is eigenaar! Als je gezamenlijk aankopen doet (dus ook een huis) moet je een verblijvingsbeding op laten nemen in het contract. Dan wordt de overblijvende partner bij overlijden van de ander automatisch eigenaar van deze aankopen.
Privé eigendommen kunnen bij testament nagelaten worden aan de partner.

Partnerpensioen
Bouw je pensioen op bij een pensioenfonds? En wil je dat jouw partner na jouw overlijden recht heeft op een partnerpensioen? Met een samenlevingscontract kun je in veel gevallen je partner aanmelden bij het pensioenfonds. Informeer bij je pensioenfonds naar de mogelijkheden!

Testament
In een testament bepaal je aan wie jij je bezittingen na wil laten. Als jij je partner als erfgenaam aanwijst, en je woont minder dan 5 jaar samen op één adres, dan moet je ook een samenlevingscontract op laten maken. Doe je dat niet en je komt te overlijden, dan heeft je partner maar een geringe vrijstelling voor de erfbelasting en moet hij of zij veel meer belasting over de erfenis betalen.

Een samenlevingscontract kun je zelf opstellen. Voorbeelden zijn te vinden op internet. Wanneer je het op laat stellen door een notaris heeft het contract meer rechtskracht omdat de afspraken officieel zijn geregistreerd. De notaris kan het samenlevingscontract exact afstemmen op jullie persoonlijke wensen en situatie. Een testament kan alleen door de notaris worden opgesteld.

Over welke punten ga jij zeker afspraken maken?

Kun jij wel wat hulp gebruiken om inzicht in je financiële situatie en grip op je uitgaven te krijgen en meer geld over te houden, neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op.

Ken jij mensen voor wie deze informatie interessant kan zijn, stuur deze blog dan aan hen door!

[button link=”https://budgetcoachnieuwegein.nl/contact/” color=”orange”]Klik hier om mij een vraag te stellen[/button]